محفل انس باقرآن کریم با حضور قاری ممتاز کشوری و بین المللی استاد محمدپور و قاریان منطقه ترگور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛ محفل انس باقرآن کریم با حضور قاری ممتاز کشوری و بین المللی استاد محمدپور و قاریان منطقه ترگور در مسجدروستای موانات به همت حوزه ۲۹ شهدای موانا لشکر عملیاتی ۳حمزه (ع) برگزار شد.

انتهای پیام/