رزمایش مشترک نیروهای مسلح ایران و عراق با نام ” اقتدار ” در مناطق مرزی غرب و شمال غرب کشور آغاز شد.