جلسه کارگروه تخصصی آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان آذربایجان غربی با حضور مهندس پناهی مسئول سازمان و به ریاست دکتر بهزاد حصاری، پنجشنبه مورخه ۹۶٫۷٫۶ در محل سالن جلسات پژوهشکده دریاچه ارومیه با موضوع بررسی راهکارهایی برای چالش های آب شهری برگزار و پس از ارائه مطالب، راهکارهای پیشنهادی و دیدگاه های […]

جلسه کارگروه تخصصی آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان آذربایجان غربی با حضور مهندس پناهی مسئول سازمان و به ریاست دکتر بهزاد حصاری، پنجشنبه مورخه ۹۶٫۷٫۶ در محل سالن جلسات پژوهشکده دریاچه ارومیه با موضوع بررسی راهکارهایی برای چالش های آب شهری برگزار و پس از ارائه مطالب، راهکارهای پیشنهادی و دیدگاه های اعضای کارگروه مطرح و موارد زیر تصمیم گیری شد.

-مقرر گردید لسه مشترکی با کمیسیون خدمات شهری شهرداری برگزار و در خصوص مسایل و چالش های جمع آوری آبها سطحی و آبیاری فضای سبز بحث گردد

-مقرر گردید تفاهم نامه بین بسیج و پژوهشکده مطالعات آب دریاچه ارومیه و همچنین مرکز پژوهش ها و مطالعات شهری شهرداری تنظیم و رد و بدل گردد.

-مقرر گردید برای جلسه آتی راهکارهای عملیاتی برای بخش فرهنگ مصرف آب در سطح مدیران (اجرایی) و مردم (قشر مصرف کننده) تهیه و ارائه گردد.

– مقرر گردید از طرفیت رسانه ای بسیج جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جلسات کمیته استفاده شود

-مقرر گردید از شرکت آبفا برای فعال تر کردن سامانه ۱۲۲ استعلام و راهکارهای عملیاتی نموندن آن را ارائه دهد.