رزمایش اقتدار در راستای رزمایش‌های امنیتی محرم و حیدر کرار با حضور نیروهای ویژه ارتش عراق به صورت مشترک برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،