پنجمین نشست کنگره ملی بزرگداشت ۱۲۰۰۰ شهید آذربایجان غربی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، فرماندهان سپاه شهداء و نیروی انتظامی، رئیس شورای شهر ارومیه در محل ستاد کنگره برگزار شد.