معاون هماهنگ کننده لشکر عملیاتی۳حمزه (ع) گفت: بالغ بر یکصد و ده میلیون ریال بسته های حمایتی و ضروری در بین خانواده های مستضعف و بی بضاعت نواحی مرزی ارومیه توزیع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛ معاون هماهنگ کننده لشکر عملیاتی۳حمزه (ع) از توزیع بسته هایی حمایتی در نواحی مرزی خبر داد.
سرهنگ پاسدار حسین نوری گفت : در راستای فرمایشات رهبرمعظم انقلاب مبنی برکمک به افراد مستضعف و بی بضاعت در نواحی مرزی و با تدبیر سردارفرمانده محترم لشکرعملیاتی۳حمزه (ع) بالغ بر یکصد و ده میلیون ریال بسته های حمایتی و ضروری در بین خانواده های مستضعف و بی بضاعت نواحی مرزی ارومیه توزیع شد.

سرهنگ نوری افزود: این اقلام در محدوده نوار مرزی شهرهای سرو و زیوه پس از شناسایی خانواده های مستضعف و بی بضاعت توسط حوزهای بسیج مردمی نواحی مرزی بین نیازمندان توزیع شد.

انتهای پیام/