به همت بهداری سپاه سردشت از گردان های عملیاتی این سپاه بازدید به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛ فلاح مسئول بهداری سپاه سردشت با اظهار اینکه در این بازدید کلیه وسایل بهداشتی ، غذایی و تزریقی موجود در گردان های عملیاتی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت: در اثنای این بازدید کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد نیز برای پایوران برگزار گردید که با هدف توانمندسازی والدین در راستای پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد مخدر، تقویت نهاد خانواده و بهبود کارکرد آن و اطلاع رسانی با حضور بسیجیان در نمازخانه گردان امام رضا(ع) میرآباد برگزار شد.

وی افزود : بلای خانمانسوز اعتیاد که امروز گریبانگیر برخی از خانواده هاست به علت عدم توجه کافی به نیازهای عاطفی فرزندان و عدم ارتباط سازنده و دوستانه میان فرزند و والدین است.

مسئول بهداری سپاه سردشت ادامه داد: در این کارگاه موارد آموزشی مهارت های زندگی، ارتباط موثر در خانواده، سبک فرزند پروری و آموزش روش های پیشگیر اولیه از اعتیاد برای مخاطبان ارائه شد.