به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، در این جلسه ابتدا دکتر جوادی مسئول سازمان در خصوص جلسه و موضوع آن نقطه نظرات لازم را ارائه نمودند و این جلسه را ادامه جلسات قبلی شورای قشر بیان نموده و با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)در خصوص دین زدایی و علم زدایی در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، در این جلسه ابتدا دکتر جوادی مسئول سازمان در خصوص جلسه و موضوع آن نقطه نظرات لازم را ارائه نمودند و این جلسه را ادامه جلسات قبلی شورای قشر بیان نموده و با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)در خصوص دین زدایی و علم زدایی در سطح دانشگاه ها ،مسئولین کانون ها و همچنین اعضای شورای قشر را به ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم دعوت نمودند.

در ادامه جلسه اعضای محترم دیدگاه های خود را در این خصوص بیان نمودند و مقرر گردید که راهکارها و پیشنهادات لازم حصول و در مجمع قشر مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گیردو همچنین در پایان جلسه هر یک از مسئولین کانونها در خصوص برنامه های هفته بسیج و چگونگی اجرای مراسمات به تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/