به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور فرماندار و رریاست های کلیه ادارات شهرستان چایپاره،ستاد شهرستانی هفته بسیج در اتاق جلسات ناحیه برگزار گردید. در این جلسه فرمانده ناحیه چایپاره ضمن تأکید بر اهمیت هفته بسیج و تشریح لزوم گسترش فرهنگ بسیجی در میات تمامی اقشار جامعه،به تشریح برنامه های پیش بینی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور فرماندار و رریاست های کلیه ادارات شهرستان چایپاره،ستاد شهرستانی هفته بسیج در اتاق جلسات ناحیه برگزار گردید.
در این جلسه فرمانده ناحیه چایپاره ضمن تأکید بر اهمیت هفته بسیج و تشریح لزوم گسترش فرهنگ بسیجی در میات تمامی اقشار جامعه،به تشریح برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در این هفته پرداخته و وظایف و همکاری لازم ادارات و ارگان های شهرستان جهت برگزاری هرچه با شکوه تر برنامه های پیش بینی شده در این هفته پرداختند.


انتهای پیام/