جلسه نشست روشنگری سپاه پیرانشهر اساتید و دانشجویان در محل سالن فرهنگی برگزار شد.

بسیج دانشجویی شهرستان پیرانشهر جلسه نشست روشنگری با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه پیرانشهر اساتید و دانشجویان در محل سالن فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه جناب سرهنگ اسماعیلی به عنوان سخنران اصلی برنامه ضمن عرض تبریک هفته بسیج وتسلیت به بازماندگان زلزله اخیر استان کرمانشاه، یکی از مشکلات گریبان گیر جامعه امروز را مشکلات اقتصادی جامعه دانسته و گفتند که تنها راهکار رهایی از این مشکلات را رجوع به اقتصاد مقاومتی و اعتماد به جوانان دانسته و همچنین کوچکتر کردن دولت و واگذاری اداره کشور به خود مردم، ایشان در ادامه فرموندند که در مقابل استکبار جهانی باید ایستاد و مقاومت کرد و نباید به دشمن اعتماد نمود همانطور که یک بار در بحث برجام به امریکا و کشور های اورپایی اعتماد شد که متاسفانه بارها توسط امریکا نقض برجام صورت گرفت.