سرهنگ حسینی فرمانده سپاه اشنویه با حضور در آموزشگاه شهدا مهاباد با سرهنگ روشنتاب فرمانده این آموزشگاه و نیروهای سپاه اشنویه حاضر در این آموزشگاه دیدار و سرکشی نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا ؛ سرهنگ حسینی فرمانده سپاه اشنویه با حضور در آموزشگاه شهدا مهاباد با سرهنگ روشنتاب فرمانده این آموزشگاه و نیروهای این سپاه حاضر در دوره آموزشی دیدار نمودند.

سرهنگ حسینی در این دیدار با اشاره به اینکه کار این عزیزان همچنان که در احادیث گفته شده همچون عبادت است و روحیه ی بالای آنان در فراگیرای آموزش های این دوره باعث سرافرازی و مباهات ما است.

وی ادامه داد : امیدواریم آموزش هایی که می بینید را به صورت کامل در اجرای مأموریت های محوله در سپاه اشنویه اجرایی نمایید.