کارگاه پیشگیری از جرائم و تخلفات مالی توسط مالی اجرایی ستاد سپاه شهدا استان آ. غربی با حضور ۴۰ نفر از کارپردازان و تنخواه داران ستاد سپاه شهدا در محل حسینیه امام خمینی ره سپاه شهدا برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،