فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با فرمانده سپاه مهاباد و شورای تأمین این شهرستان دیدار کرد.