فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با مدیر عامل و کارکنان بانک های مهر اقتصاد و انصار و موسسه مالی کوثر دیدار کرد.