به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه چایپاره با آیت ا… شاه آبادی دیدار کردند. انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه چایپاره با آیت ا… شاه آبادی دیدار کردند.


انتهای پیام/