در پی درگیری نیروهای مرزبانی با اشرار مسلح در منطقه مرزی چالدران، ۸ مرزبان رشید اسلام به شهادت رسیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ،بعد از ظهر امروز، در پی درگیری نیروهای مرزبانی ناجا با شهادت ۸ تن از نیروهای مرزبانی ناجا در منطقه مرزی چالدران گروهکهای تروریستی در منطقه مرزی چالدران، ضمن وارد شدن تلفات سنگین به گروهکهای تروریستی،  ۸ تن از نیروهای هنگ مرزی چالدران به شهادت رسیدند.

تعقیب اشرار مسلح در منطقه مرزی چالدران ادامه دارد.