مردم شهرستان اشنویه با حضور پرشور در صحنه ، ۲۲ بهمن تماشایی به معرض نمایش گذاشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : مردم شهرستان اشنویه با حضور پرشور در صحنه ، ۲۲ بهمن تماشایی به معرض نمایش گذاشتند.