فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با فرمانده انتظامی استان دیدار کرد.