فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با فرمانده و اعضای شورای تامین شهرستان بوکان دیدار کرد.