فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با مدیر کل ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، اتاق بازرگانی و رییس شورای اسلامی شهر ارومیه دیدار کرد.