فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با جمعی از اعضاء و پیشکسوتان پایگاه مقاومت بسیج ثارالله ارومیه دیدار کرد.