فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با اعضای شورای روحانیت شهرستان ارومیه دیدار کرد.