فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دیدار کرد.