سردار شهسواری در راس هیئتی با حضور در منزل شهیدان لقمان و سلیمان محمدی با خانواده این شهیدان در شهرستان مهاباد دیدار و دلجویی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،