به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛نشست صمیمی سرهنگ پاسدار حیرانی فرمانده ناحیه چایپاره با کارکنان وظیفه در محل اتاق جلسات فرماندهی با جوّی بسیار صمیمی برگزار و مسائل پیش روی نیروهای وظیفه مورد بحث و بررسی گردید. انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛نشست صمیمی سرهنگ پاسدار حیرانی فرمانده ناحیه چایپاره با کارکنان وظیفه در محل اتاق جلسات فرماندهی با جوّی بسیار صمیمی برگزار و مسائل پیش روی نیروهای وظیفه مورد بحث و بررسی گردید.

انتهای پیام/