لحظه تحویل سال در ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با حضور در کنار سربازان ناحیه لحظه تحویل سال را سپری کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با حضور در کنار سربازان ناحیه لحظه تحویل سال را سپری کردند.

لحظه تحویل سال در ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت

انتهای پیام/