کاروان های راهیان نور سپاه اشنویه در مناطق عملیاتی جنوب کشور هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: کاروان های راهیان نور سپاه اشنویه در سرزمین نور حضور بهم رساندند.