سفارشات بیرون بر رستوران طلائیه با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء آذربایجان غربی افتتاح شد.