فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی امروز با سردار اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی دیدار کرد.