مدیران و اساتید حوزه های علمیه و جمعی از علمای شهرستان ارومیه با فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی دیدار کردند.