به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه اشنویه کارگاه توانمند سازی مدیران فرهنگی برگزار شد . …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه اشنویه کارگاه توانمند سازی مدیران فرهنگی حوزه ها و پایگاه های سپاه اشنویه در محل اتاق جلسات ستاد سپاه شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه سروان پاسدار سجاد جاویدی مطالبی پیرامون توانمند سازی مدیران فرهنگی در راستای کیفی سازی کارها و امورات بیان نمودند و خواستار توجه بیش از حد به مسجد محور بودن برنامه ها با توجه به اهداف سازمان بسیج مستضعفین در سال ۹۷ شدند.