به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛جهت هرچه باشکوه و صلابت شدن رژه ۲۹ فروردین و جهت بهتر نمایش دادن اقتدار و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،پایوران کادر و وظیفه سپاه سلماس با حضور گروه موزیک ارتش اقدام به تمرین رژه در میدان صبحگاه ستاد سپاه سلماس نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛جهت هرچه باشکوه و صلابت شدن رژه ۲۹ فروردین و جهت بهتر نمایش دادن اقتدار و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،پایوران کادر و وظیفه سپاه سلماس با حضور گروه موزیک ارتش اقدام به تمرین رژه در میدان صبحگاه ستاد سپاه سلماس نمودند.