به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛به مناسبت روز ارتش و در گرامیداشت مقام امام و شهداء،نیروهای مسلح مستقر در سلماس با اقتدار و عظمت رژه ۲۹ فروردین را برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛به مناسبت روز ارتش و در گرامیداشت مقام امام و شهداء،نیروهای مسلح مستقر در سلماس با اقتدار و عظمت رژه ۲۹ فروردین را برگزار کردند.