صبح امروز مراسمی با عنوان “همایش روز جانباز” به مناسبت گرامیداشت ایثارگری های جانبازان در ارومیه برگزار شد.