به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا در مراسم جشن اعیاد شعبان در بوکان و پیرانشهر گفت: امروز کسانی از حقوق بشر در سوریه سخن میگویند که دستشان به خون هزاران نفر از مردم ایران و عراق و یمن با بمب های شیمیایی آلوده است وی افزود:: […]

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا در مراسم جشن اعیاد شعبان در بوکان و پیرانشهر گفت: امروز کسانی از حقوق بشر در سوریه سخن میگویند که دستشان به خون هزاران نفر از مردم ایران و عراق و یمن با بمب های شیمیایی آلوده است
وی افزود:: آمریکایی ها در منطقه بدنبال بازسازی قدرت با ابزار سازمان ملل و حقوق بشر هستند.