جلسه توجیه و ابلاغ برنامه های سال ۱۳۹۷ بسیج اساتید استان در مورخه۹۷/۰۲/۰۳ و با حضور مسئولین کانون های بسیج اساتید در محل اتاق جلسات بسیج اساتید استان برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محمد حسن جوادی مسئول سازمان بسیج اساتید استان در خصوص مسائل و مشکلات دانشگاه ها و نحوه تعامل و […]

جلسه توجیه و ابلاغ برنامه های سال ۱۳۹۷ بسیج اساتید استان در مورخه۹۷/۰۲/۰۳ و با حضور مسئولین کانون های بسیج اساتید در محل اتاق جلسات بسیج اساتید استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محمد حسن جوادی مسئول سازمان بسیج اساتید استان در خصوص مسائل و مشکلات دانشگاه ها و نحوه تعامل و همکاری با رؤسای دانشگاه ها مطالب و مواردی را بیان نمودند و در ادامه آقای صادق پور در خصوص برنامه های ابلاغی سال و نحوه گزارش گیری و گزارش دهی رده ها توجیهات لازم را بیان نمودند.

آقای صادق پور در خصوص راه اندازی اندیشکده های بسیج اساتید بر اساس مسائل و مشکلات استانی و ملی موارد و مطالبی را ایراد نمودند و در نهایت تعدادی از مسئولین کانون های بسیج اساتید در خصوص مسائل و مشکلات ماموریتی مواردی را بیان نمودند.

انتهای پیام/