سردار شهسواری صبح امروز در راس هیئتی با حضور در منزل شهیدان حسینی خانواده سه  شهید گلگون کفن در پیرانشهر دیدار و دلجویی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، سردار شهسواری صبح امروز در راس هیئتی با حضور در منزل شهیدان حسینی خانواده سه  شهید گلگون کفن در پیرانشهر دیدار و دلجویی کرد.