این جلسه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۶با حضور شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه در محل اتاق جلسات دانشگاه و با موضوع راه اندازی اندیشکده دریاچه ارومیه بر اساس اساسنامه بسیج اساتید کشور برگزار گردید که هر یک از طرفین در خصوص چگونگی راه اندازی و همچنین همکاری و مساعدت سایر ارگان ها و سازمان ها […]

این جلسه در مورخ ۹۷/۰۲/۰۶با حضور شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه در محل اتاق جلسات دانشگاه و با موضوع راه اندازی اندیشکده دریاچه ارومیه بر اساس اساسنامه بسیج اساتید کشور برگزار گردید که هر یک از طرفین در خصوص چگونگی راه اندازی و همچنین همکاری و مساعدت سایر ارگان ها و سازمان ها و نحوه جذب اعتبار به تبادل نظر پرداختند و در نهایت مقرر گردید هر یک از اعضاء براساس وظایف محوله اقدامات لازم را تا جلسه بعدی بعمل آورده و گزارش نمایند.

انتهاي پيام/