مردم چالدران پس از اقامه نماز جمعه و همزمان با سراسر کشور، تجمع ضد آمریکایی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ، نمازگزاران چالدرانی  پس از اقامه نماز جمعه با تجمع ضد آمریکایی، انزجار خود نسبت به عهدشکنی دولت آمریکا را اعلام کردند.

 

همچنین تظاهرکنندگان با شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی و دولت آمریکا به منصه ظهور گذاشتند.