سردار شهسواری در راس هیئتی با پاسدار ان پیشکسوت حاح ابولفتح جنگجو و حاج موسی مرامی ر شهرستان نقده و ارومیه دیدار کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،