به همت حوزه خدیجه کبری(س) خواهران؛ پیاده روی تاکتیکی و رزمایش خواهران بسیجی پایگاه های نوع ویژه سردشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛این حرکت فرهنگی و رزمی با شرکت خیل کثیری از خواهران بسیجی پایگاه های نوع ویژه حوزه مقاومت بسیج خواهران سردشت با هدف سازماندهی و حفظ آمادگی و انسجام برگزار شد.
در این رزمایش شرکت کنندگان ضمن انجام پیاده روی و ستون کشی و اجرای عملیات رزمی و تاکتیکی درکلاسهای آموزش نظامی و عقیدتی و سیاسی شرکت کردند.
انتهای پیام/