کارگاه ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در مسجد جامع بخش نالوس و با سخنرانی خواهر بسیجی ثریا ذهابی مشاور فرمانده سپاه اشنویه در امور بانوان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : به همت حوزه خواهران سپاه اشنویه کارگاه  ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در مسجد جامع بخش نالوس و با سخنرانی خواهر بسیجی ثریا ذهابی مشاور فرمانده سپاه اشنویه در امور بانوان برگزار گردید.