یادواره شهدای پایگاهی حوزه خواهران سپاه اشنویه در مسجد ابوبکر محله سید آباد برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : یادواره شهدای پایگاهی حوزه خواهران سپاه اشنویه در مسجد ابوبکر محله سید آباد برگزار شد .

در این یادوراه خواهر بسیجی ثریا ذهابی مشاور فرمانده سپاه اشنویه در امور بانوان در بیاناتی در خصوص لزوم پایبندی به اهداف و آرمان های شهداء تاکید کردندو اظهار داشتند : راهی را که شهداء پیمودند ماباید ادامه دهنده آن راه باشیم و با حضور پر نشاط خود در سطح جامعه بتوانیم آرمان های شهداء را حفظ کنیم و یکی از وصایای شهداء بی گمان حفظ حجاب بود که ماباید از این مورد دریغ ننمائیم.