با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه مهاباد بسته  های آموزشی و فرهنگی برای دانش آموزان وهمچنین بین مردم روستا بسته های حمایتی توزیع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه مهاباد و مسئول بسیج سازندگی سپاه مهاباد به خانواده بی بضاعت  واز کار افتاده کمک مالی صورت گرفت  معاون محترم هماهنگ کننده سپاه مهاباد گفت: در راستای معنویات سخنان مقام معظم رهبری کمک به محرومان و محرومیت زدایی وظیفه است.

در ادامه تقی زاده مسئول بسیج سازندگی سپاه مهاباد به همراه مسئولین سپاه مهاباد  اقدام به پخش بسته  های آموزشی و فرهنگی برای دانش آموزان وهمچنین بین مردم روستا بسته های حمایتی توزیع شد.

 

انتهای پیام/