به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،مزار شهدای سلماس با حضور فرمانده سپاه سلماس،فرماندار،امام جمعه و اعضای شورای اداری و یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان،غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر،مزار شهدای سلماس با حضور فرمانده سپاه سلماس،فرماندار،امام جمعه و اعضای شورای اداری و یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان،غبار روبی و عطر افشانی شد.