نشست تعامل و هماهنگی سازمان بسیج سازندگی سپاه شهداء با اداره منابع طبیعی استان  درخصوص بهره گیری از ظرفیت بسیجیان دراجرای هرچه بهتر برنامه های سازندگی و منابع طبیعی برگزار شد. در این جلسه برنامه های هفته منابع طبیعی بررسی شد و تعامل وهماهنگی منابع طبیعی و بسیج سازندگی سپاه شهداء با بهره گیری از ظرفیت بسیجیان در سطح شهرستان در خصوص اجرای هرچه بهتره برنامه های سازندگی ومنابع طبیعی مورد مطالعه طرفین قرار گرفت. انتهای پیام/

نشست تعامل و هماهنگی سازمان بسیج سازندگی سپاه شهداء با اداره منابع طبیعی استان  درخصوص بهره گیری از ظرفیت بسیجیان دراجرای هرچه بهتر برنامه های سازندگی و منابع طبیعی برگزار شد.

در این جلسه برنامه های هفته منابع طبیعی بررسی شد و تعامل وهماهنگی منابع طبیعی و بسیج سازندگی سپاه شهداء با بهره گیری از ظرفیت بسیجیان در سطح شهرستان در خصوص اجرای هرچه بهتره برنامه های سازندگی ومنابع طبیعی مورد مطالعه طرفین قرار گرفت.

انتهای پیام/