جلسه تعامل با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش هق در خصوص احصاء پروژه های محرومیت زدایی قرارگاه حمزه (ع) با حضور سرهنگ پاسدار نصراله قاصد فرمانده حوزه ثارالله هق برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : جلسه تعامل با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش هق در خصوص احصاء پروژه های محرومیت زدایی قرارگاه حمزه (ع) با حضور سرهنگ پاسدار نصراله قاصد فرمانده حوزه ثارالله هق برگزار شد.