مردم شریف و غیرتمند اشنویه با حضور حماسی خود در روز جهانی قدس طنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: مردم شریف و غیرتمند اشنویه با حضور حماسی خود در روز جهانی قدس طنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.