کارگاه راه اندازی صندوق قراض الحسنه حوزه شهری محمد رسول الله (ص) با حضور فرماندهان و شورای پایگاهها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: کارگاه راه اندازی صندوق قراض الحسنه حوزه شهری محمد رسول الله (ص) با حضور فرماندهان و شورای پایگاهها برگزار شد.

در این کارگاه توجیهی نماینده معاونت طرح و برنامه سپاه اشنویه در خصوص اهداف و نحوه اداره صندوق ها توضیحاتی را ارائه نمود. سپس فرمانده حوزه شهری محمد رسول الله (ص) سرگرد پاسدار حمید رکعت نیز با بیان اهمیت این صندوق ها در ایجاد تسهیل اشتغال بسیجیان بر لزوم راه اندازی آن در سطح حوزه و لزوم مشارکت جمعی تاکید کرد.

در پایان این جلسه هیات امناء صندوق منصوب شدند.

انتهای پیام/