به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور فرمانده ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار علی حیرانی و دیگر اعضای جلسه در محل اتاق جلسات جلسات فرماندهی ناحیه برگزار گردید. در این جلسه موارد ذکر شده بررسی و تبادل نظر گردید.تقویت شبکه ای حلقه های صالحین_تقویت برنامه های قرآنی_تقویت مباحث تربیتی اردوهای صالحین_نظارت از حلقه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور فرمانده ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار علی حیرانی و دیگر اعضای جلسه در محل اتاق جلسات جلسات فرماندهی ناحیه برگزار گردید.
در این جلسه موارد ذکر شده بررسی و تبادل نظر گردید.تقویت شبکه ای حلقه های صالحین_تقویت برنامه های قرآنی_تقویت مباحث تربیتی اردوهای صالحین_نظارت از حلقه های سرگروه ها و متربیان_ارتباط گیری مستمر با مربیان،سرگروه ها و متربیان.

انتهای پیام/